သတိရ

အမ်ိဳးအေဆြေတာ္ေတြ အားလံုးကို သတိရ
လြမ္းဆြတ္ တမ္းတမိပါသည္
အေပ်ာ္ေတြ စုေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြ ေအာက့္ေမ့သတိရလွ်က္

ငမူးေလး အိုက္ခီေလာက္
0 Responses

Post a Comment